tija-yoga.lv


Dvēseles dzīve ķermenī.
 

Kas tas ir - retrīts?Attēls no Saulgriežiem 21.12.2012Paša jēdziena „retrīts” skaidrojums meklējams angļu valodā, kur starp daudzajiem tulkojumiem atrodami arī tādi vārdi kā - patvērums, atkāpšanās, vienatne.

No kā gan mūsdienu cilvēkam būtu jāatkāpjas, ja viņš ikdienā nepārtraukti ir tendēts uz virzību, uz sasniegumiem un mērķiem? Ja viņš nepārtraukti tiek mudināts iegūt arvien jaunu un jaunu informāciju, dibināt arvien jaunus un arvien „izdevīgākus” kontaktus?

Atkāpšanās, atteikšanās, paiešana malā, izkāpšana no skrejošā vilciena šeit saprotama kā garīga prakse, caur kuru ejot, cilvēks nonāk pie dziļas atziņas, ka tieši vēršanās iekšup – sevī, ka tieši nesteigšanās „līdzi” un „pakaļ”, ir miera, veselības un labsajūtas piepildītas dzīves pamats.

Retrīts nozīmē arī vienatni. Taču ne vientulību. Kad retrīts kā garīga prakse notiek grupās, cilvēks fiziski nav viens, taču trenējas būt izteikti iekšup vērsts, esot citu cilvēku vidū, esot viņiem cieši līdzās.

Vēršanās sevī ir ceļš, kurš paver iespēju sajust, kā notiek atvēršanās augšup. Tas ir arī ceļš, kurš paver iespēju sajust to – kā patiesībā jūtas cilvēks līdzās. Vēršanās iekšup padara cilvēku arvien jūtīgāku un intuitīvi jūtošāku.

Retrīts nozīmē patvērumu. Patvērumu savas būtības visdziļākajos slāņos, patvērumu pašam savā dvēselē. Un laimes atrašanu pašam sevī.

Lai retrīts – atkāpšanās, patveršanās un būšana sevī spētu notikt, grupu dalībnieki vienojas retrīta dienās savstarpēji nesarunāties un nelietot nekādus saziņas līdzekļus – mobilos telefonus, internetu, TV. Viņi vienojas pārcelties no ego uz dvēseles apziņu un kā dvēseles pavadīt kopā retrītam atvēlētās dienas.

Saprotams, ka cilvēka ego un prāts par šo procesu mēdz būt ļoti pārsteigts, viņš mēdz par to sadusmoties un tam pretoties. Jo īpaši tad, ja ikdienā viņam šķitis, ka ir pasaules grozītājs un kārtotājs.

Retrīts un klusuma prakse mēdz atsegt arī dziļus zemapziņas slāņus, kuros iekapsulējušās un glabājas cilvēka dvēselei nederīgas domāšanas matricas – kolektīvās apziņas nospiedumi, kategoriski uzskati un stereotipi. Arī nepiedoti aizvainojumi. Tiem atklājoties, iespējami spēcīgi psihiski, enerģētiski un fizioloģiski attīrīšanās procesi.

Tādēļ kopā sanākušie intensīvi praktizē dažādas tehnikas, kuras pakāpeniski ļauj izzināt prāta dabu. Ļauj attīrīt prātu. Ļauj apzināties un atšķirt ego un dvēseles balsis. Tās var būt gan dažādas jogas tehnikas, gan meditācijas, gan lūgšanas. It viss, kas cilvēku ved pretī tīras mīlestības un prieka atklāšanai pašam sevī!

Retrīts ietver sevī arī garīgo prakšu teorētisku izzināšanu – seminārus, lekcijas, kurās cilvēkiem iespējams arī savstarpēji dalīties sava ceļa pieredzē, sajūtot īpašu un dziļu vienotību.

Pārējā laikā retrītā valda klusums, kurš sākotnēii šķietot dīvains un neierasts, pakāpeniski atklājas kā milzīga dārgumu krātuve un kā neierobežota atklāsmju un svētlaimes pilna telpa.
Retrītā esošie cilvēki kopīgi izveido lielu gaismas lauku, no kura padzerties iespējams vēl ilgu laiku pēc retrīta beigām.


2013-01-09 23:21  |  Skatīts: 6632x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ